МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖӘНЕ ХАЛЫҚ ҮШІН БІЛІМ БЕРЕТІН БАҒДАРЛАМАЛАР

ТҮРЛІ ӘЛЕУМЕТТІК ТОПТАРДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

БАРЛЫҚ БАКАЛАВР ДАЯРЛАУ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША «СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТ НЕГІЗДЕРІ» ОҚУ ПӘНІНІҢ МОДЕЛЬДІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫҢ ҮЛГІЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ

ТӘРБИЕНІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ